//Aktuality

POZVÁNKA NA SCHŮZI MÍSTNÍ ČLENSKÉ ZÁKLADNY Č. 1

Pozvánka na schůzi místní členské základny č. 1 , volebních obvodů č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 BUDOUCNOSTi, spotřebního družstva v Ostravě, která se koná

ve středu dne 24. dubna 2019 v 17,30 hod.

v  zasedací místnosti ústředí družstva na adrese Petra Křičky 2863/17a,, 701 78 Ostrava, Moravská Ostrava s tímto programem:

P r o g r a m :

1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti družstva za rok 2018
3. Podnikatelský záměr družstva na rok 2019
4. Zpráva členské rady
5. Volba delegátů na shromáždění delegátů
6. Diskuze
7. Závěr

Těšíme se na Vaši účast

15.4.2019 za členskou radu
Alice Slaná v.r.


publikováno 16. Duben, 2019

Šablonu vytvořil Igor T. | Využívá WordPress | Přihlásit se | RSS | Zpět nahoru